צוות

שרון טילינגר, מייסדת ומנהלת ראשית

יפעת גוריון, מייסדת, מנהלת אמנותית ואוצרת ראשית

רז שפירא, אוצרת משנה

טל גולני, מנהלת תחום העיצוב וקשרי לקוחות

מנור גרא, מנהלת מכירות ומנהלת תוכן

מיכל מאיו , מנהלת שיתופי פעולה וחסויות