תכנית הלווי

כחלק מחידושי עשור הפעילות השני של היריד, ומתוך הכרה בצורך של אמנים בראשית דרכם בליווי ובסיוע, נציע השנה תוכנית ליווי מקצועי של אמנ.ית המשתתפת בחממת האמנים העצמאים בידי נציג.ת היריד. 
בתום היריד יגישו צמדים של אמנים.ות–נציגים.ות מועמדות להשתתפות בתוכנית, ומתוכם יבחר צוות היריד צמד אחד שיימצא מתאים ביותר. התוכנית תמומן על ידי היריד ותלווה על ידו במשך חצי שנה.                                           

במסגרת השותפות עם תוכנית הליווי המקצועי של יריד צבע טרי תעניק אאוטסט חשיפה וחניכה לצמד הזוכה, בין השאר באמצעות אפשרות להצטרף לתוכנית התומכים של אאוטסט ישראל, המציעה היכרות אינטימית ואינטנסיבית עם עולם האמנות המקומי והבינלאומי ומפגשים עם אמנים ואוצרים. כמו כן ילווה וינחה צוות אאוטסט ביקור של קבוצת התורמים של אאוטסט בסטודיו של האמנ.ית הנבחר.ת.

אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד ישראל הינה עמותה פילנתרופית ישראלית המשתייכת לקרן אאוטסט העולמית. באמצעות מימון פרטי תומכת אאוטסט ישראל בפרויקטים מתחום האמנות העכשווית הישראלית, תורמת יצירות אמנות ישראליות לאוספי אמנות ציבוריים ומקיימת תוכנית רזידנסי בישראל עבור אמנים.ות ואוצרים.ות מהעולם.