Brown TLV

Evidence Zero

29.5.19 > 03.6.19

אמנית: לטיסיה בולו
אוצרת: קרן בר-גיל

שלג. איגלו. פרקטל.
מתוך התבוננות בתא המשפחתי, במובנו הביוגרפי,
בולו צוללת אל עמקי הארכיטקטורה הפסיכולוגית של מבנים ותצורות קלאסיות מעולם הצילום
הכוללים רכיבים כמו, פנים, מצלמה, גוף, עדשה.
תוך פירוק והרכבה מחדש, בודקת בולו את האפשרות ליצירת DNA מתוקן. חדש, מאפס ראיות.

זהו חלון הצצה אל מסע לילי, בו מתרחשת זירת פשע מדומיינת
השאובה מעולמות חזותיים של סרטי קולנוע משנות ה-80
בדגש על אזור ילדותה ו "ילדי הצפון" שגדלו באמריקה ונותרו נודדים בעולם.
הראיות לפניכם.