CCA - המרכז לאמנות עכשווית

שתי תערוכות

31.5.19 > 02.6.19

צדוק הכהן 2

קרן ציטר | תוכן מקודם

תערוכת היחיד הראשונה של ציטר בחלל מוסדי בישראל, נוצרה בנימה אוטוביוגרפית עמוקה, אם כי כרגיל בעבודתה, נימה זו היא בגדר הצעה מרומזת. עבור התערוכה, המוצגת בשני חללים במרכז, הגתה האמנית תצוגה אימרסיבית המזמינה את הצופה למפגש פיזי בלתי רגיל עם יצירתה, תוך שהיא מייצרת מרחב לרפלקסיה ודנה בכל שלבי החיים – מילדות לנעורים, מבגרות לגיל העמידה ולזקנה. להשלמת המיצב המוצג בקומת הקרקע, מוקרנת רטרוספקטיבה של יצירת הווידיאו שלה בגלריה הרב-תכליתית שבקומה השנייה.

נועה גלזר | שכבת מעבר

יצירתה של גלזר מתמקדת בחפצים ובחומרים, שלעתים קרובות מתאבנים או נקרשים בסביבתם. האמנית מנתקת אותם מסביבתם הטבעית ומתערבת בהם במטרה להרחיב אותם אל מעבר לגבולותיהם. בתערוכת היחיד הראשונה שלה בחלל מוסדי, גלזר מציגה שלוש נקודות מבט על הפרקטיקה האמנותית שלה. כותרת התערוכה מקורה בתרגום חופשי לכותרת שלה באנגלית Level Loophole, נגזרת משיטה מקובלת בייצור שטיחי לולאות תעשייתיים – level loop carpets – ומתייחסת גם ל- loophole (פִרצה), מושג המוּחל על תחומים שונים, מאדריכלות ועד העלמות מס ומגדיר אפשרות בריחה, התחמקות, ערעור על קבוצה נתונה של כללים או מניפולציה שלהם.