Short Story Warehouse

ליהי שני | Somewhere

31.5.19 > 02.6.19

הזרם 10

באמצעות חוש הומור וחפצי צריכה, אני מנסה להאיר ולבחון תבניות וסוגיות חברתיות קיימות. עבודותיי מהדהדות ומפגישות תרבויות צריכה שונות; דימויים מהתרבות ומתולדות האמנות מתמזגים עם מוצרי צריכה זולים ויומיומיים וכך חוגגים את תחייתם המחודשת.