גלריה גבעון לאמנות

עבודות נבחרות | אמני הגלריה

31.5.19 > 02.6.19

גורדון 35

מאז פתיחתה בשנת 1974, גלריה גבעון היא הגלריה המובילה בתחום המודרניזם הישראלי. בזכות אידיאולוגיה קפדנית וידע מקצועי נרחב, מלווה הגלריה לאורך שנים אמנים ישראלים מובילים בד בבד עם קידום אמנים צעירים.

בתערוכה הקבוצתית ׳גורדון 35׳ מוצגות עבודות נבחרות מאוסף הגלריה.