נובוהירו נקאנישי

אור שקיעה

אוצרת: שיר מלר ימגוצ'י.

עבודתו של נובוהירו נקאנישי היא פסל צף בחלל, המורכב משכבות שקפים מצולמים של רגע מתמשך. היא מציעה לצופה אפשרות להשהות את הרגע החולף ולהתבונן בטבעה של ההשתנות המתמדת אשר אנו עוברים דרכה והיא דרכנו.