נטע קונס

עיי חורבות

בעבודה "עיי חורבות" ממשיכה קונס את העיסוק בהרס, בנייה ושימור, באמצעות פעולה פרפורמטיבית שאותה היא מבצעת לאורך ימי היריד. טפט של מערה מדומיינת מודבק על הקירות, ובתהליך איטי מקולף בידי האמנית וחושף דימוי החבוי בשכבות הקיר.