רוני קרני

רוני קרני נמצאת בדיאלוג מתמשך עם קירות, ועם אמניות ואמנים מודרניסטיים מתחילת המאה ה-20. היא מתעניינת בקו התפר שבין עיצוב לאמנות ובוחנת אותו דרך מושג הנשגב.

בהגיית היצירה שלפניכן/ם הנחו את קרני שני מושגים ראשיים - תשתית ומסורת; הציור מנסה לברוח מהמצע הראשוני ולהתפשט.