ZALKIND

קולקציית "רהיטים בלחץ"

קולקציית הרהיטים הראשונה שלי, "רהיטים בלחץ", עוסקת בנקודות המפגש בין חלקים וחומרים; היא מדגישה את נקודות המפגש ובונה סביבן את הרהיט כולו. העיסוק בפרטי החיבור כקו מנחה לעיצוב מלווה אותי ואת העשייה שלנו ב-ZALKIND.