חזי כהן | תערוכה קבוצתית

ביריד צבע טרי 10 מציגה גלריה חזי כהן מבחר עבודות של ארבעה מאמני הגלריה: אורי קצנשטיין, סיגלית לנדאו, קלון, ועבודות מעיזבון מאיר פיצ'חדזה.