קנייפ

Weathered

שני המעצבים החלו את התהליך בבחינה של נושאים הקשורים לתופעות טבע ואקלים. על בסיס נושאים אלו הם יצרו סדרה של פסלים החוקרים וממחישים את איתני הטבע. הסדרה כוללת ארבעה פריטים שניכרים בהם עקבות תנאי האקלים ותופעות כגון בליה, לחות, רוחות וסחף. פני השטח משקפים את התהליך שבו הטבע, לאורך זמן, מטביע את חותמו על חומרי הבסיס שלהם וחוזר לנקודת האפס.