ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אנדראס גולינסקי / צבע טרי 4 / פרויקט

לראשונה בישראל הציג ביריד צבע טרי האמן הגרמני אנדראס גולינסקי מיצב שהותאם לחלל.
כבן למשפחה ממעמד הפועלים באזור תעשייתי בגרמניה, השימוש שהוא עושה בחומרים קשים ו"נמוכים" כמו פלדה משקף את התרבות והסביבה שעיצבו אותו. אמנותו של גולינסקי אינה דקורטיבית ולא מנסה לרצות את הצופה, כי אם לקחת אותו למסע אפל בנבכי הזיכרון והשכחה. נקודת המוצא של עבודתו נטועה בנרטיב קונקרטי, המזוקק בתהליך הפשטה ומתגלם מצד אחד באובייקטים מאסיביים ופיזיים מאוד ומצד שני באור ובסאונד כחומר. בעבודותיו נוקט גולינסקי עמדה ביקורתית כלפי האסטרטגיות של עולם האמנות, אשר צפו באופן בולט על פני השטח בשנות הבועה.

אוצרת ויוזמת | תמר דרזדנר

אנדראס גולינסקי