ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

CONSPIRACY THEORY / צבע טרי 4 / פרויקט

49 ציורים, שמן ואקריליק על בד, 20x25 כל אחד

קבוצת העבודות מציגה מערכת יחסים אפשרית בין תיאוריה ואמנות, ובאופן ספציפי יותר, בין הכוחות המנוגדים של הפילוסופיה והציור. הציורים המרכיבים את הקבוצה מתייחסים באופנים שונים, חלקם באופן ישיר ודידקטי וחלקם באופן אסוציאטיבי ועמום, לתיאוריה ולפילוסופיה של קבוצת העבודות מוצגת בגריד מודרניסטי, – הפסיכואנליטיקן הצרפתי ז'אק לאקאן (1981-1901) אשר מציע את האפשרות של איחודם ואיחוים של מרכיבים שונים לכדי תיאוריה אחת ברורה. הרעיון הזה, של איחוד המחשבה לכדי שלם קוהרנטי באמצעות הגריד, מכיל סתירה פנימית מעצם התייחסותו לרעיונות לאקאנייניים, השוללים את עצם האפשרות של אחדות ושלמות ומחייבים את קיומו של חסר. קבוצת העבודות, עם זאת, עשויה להציע מעין מבוא לעולם מושגים שבדרך כלל אינו נגיש לצופה.

גיא בן-ארי