ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

Playground / צבע טרי 3 / פרויקט

בעידן שבו אנו חיים, מקבלת האפוקליפסה מעמד חדש. תהליכים סביבתיים, חברתיים ופוליטיים כלל־עולמיים מעצימים את תחושת החרדה ואי הסדר השולטים בחיינו מלכתחילה. המיצב Playground עוסק בעדויות סביבתיות וחברתיות המגיעות אלינו מהעולם שלאחר
החורבן והקטסטרופה.
המיצב מורכב מחלקים שונים של מתקני שעשועים הנראים כאילו הם צצים מתוך האדמה: קבורים בחלקם, גלויים בחלקם.למעשה, חלקי המתקנים חתוכים לרוחב ומופרדים מבסיסם.
הקישור בין גן השעשועים, על כל ההנאה, הילדות, התמימות והשמחה שבו, עם אלמנט ה"קבורה", יוצר מתח המעסיק את האמנית ברבות מעבודותיה. גן השעשועים בפני עצמו הינו מיצב עירוני שכיח המסמן אזורי מגורים, חיים פעילים. ניתן לומר שבעקבות פעולת ה"קבורה" שמבצעת האמנית בעבודתה זו עובר גן השעשועים מהפך אפוקליפטי.

תודה מיוחדת:
זוהר פירסטנברג, עינבר דרור לקס, אור אפרתי, אורי ורדי

אורלי הומל