ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אמנות רחוב / צבע טרי 3 / פרויקט

התערוכה “היפר־ונדליזם" מוקדשת לסוגה האמנותית הצעירה, הדינמית והמגוונת הנקראת בשם הכולל “אמנות רחוב". התערוכה מבקשת ליצור סביבה מעצימה ומוגנת עבור אמנות הרחוב, ולהעניק ליצירות המוצגות בה אורך חיים ממושך יותר מזה המתאפשר להן בדרך כלל. בתערוכה מציגים האמנים המובילים הפועלים כיום ברחובות תל אביב: Know Hope, Dover.D, Foma<3, Ame72, Sonic Boom, Miro, Nesca, אילת צין ושירי בלומנטל. אמנים אלה בחרו ברחוב כבחלל התצוגה הקבוע שלהם, מתוך רצון ליצור שיח נגיש עם העיר ותושביה ולהשתמש במרחב העירוני כחומר גלם ליצירה. למרות שהיא מוצגת תחת הכותרת “תערוכה", מצליחה “היפר־ונדליזם" לשמר את האיכות החופשית, המפתיעה והאנונימית של אמנות הרחוב, תוך כדי שהיא מעמתת את הצופה עם השאלות מהי אמנות, מיהו אמן והיכן מותר לה, לאמנות, להיות מוצגת.

אוצרת: יעל ניר

בחסות: טמבור
בתמיכת: קפזולה
צבעים באדיבות: מונטנה צבעים

Know Hope אדם יקותיאליFoma <3Latzi