ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

חבלות אפשריות / צבע טרי 6 / פרויקט

העבודות החדשות של דרור דאום מציעות לצופים להתעכב על אופיו המשתנה של תצלום בודד, אשר נלקח מתוך סדרה. מקור הצילומים הוא ספר הדרכה למתעמלות צעירות שהודפס בשנת 1976. מערך משולב של צילום והצבות פיסוליות משמש את דאום כדי להעניק מחדש אישיות אינדיווידואלית למושאות התצלומים - מדוגמניות אנונימיות, לדמויות יחידות, חד-פעמיות, שמבקשות יחס קריאה חדש. בד בבד קושרת העבודה בין האופי התחרותי של הפעילות הפיזית ובין שדה האמנות, ומעלה לדיון מושגים כמו "ביצוע", "הקרבה", "משמעת עבודה", "מחיר אישי" ועוד. בנוסף, כפי שמרמז שמו של הפרויקט, מבקש דאום לייצר חבלה בקריאה של הסדרות בעלות המבנה הרציף: הוא מוציא מכל סדרה תצלום בודד אחד, ומכונן יחסים חדשים בינו ובין הצופה.

דרור דאום