ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

קנווס על העיר / צבע טרי 6 / פרויקט

לשם יצירת בסיס לתהליך יצירתם המשותף הגדירו פיליפ רנצר ואיתמר שמשוני מערכת פעולות שעל פיה ינהגו, אלגוריתם אשר נועד להציב מבנה כללי לתהליך היצירה הזוגי של השניים. וזו מסגרתו:

 • יצירת כ-30 עבודות על בדי ציור.
 •  
 • מידותיו של כל בד ציור יהיו 60x60 ס"מ.
 •  
 • כל אחד מהאמנים יקבל לרשותו 15 בדים.
 •  
 • כל אמן יבצע שכבה ראשונה ויעביר את הבד לעמיתו לשם המשך עבודה.
 •  
 • כל שלב בתהליך היצירה יצולם ויתועד.
 •  
 • יצירה תיחשב גמורה לאחר ארבעה שלבי עבודה שבוצעו על ידי האמנים לסירוגין, כך שכל אמן תורם שתי שכבות לכל יצירה.
 •  
 • בתום התהליך יבחרו האמנים יחד את היצירות אשר יוצגו בתערוכה.
 •  
 • כחלק מחלל התערוכה יוצבו לצד היצירות המשותפות עמדות תצוגה של חומרי ציור ואמנות.

מסגרת הפעולה המוגדרת שאותה נקטו האמנים אינה מגבילה כי אם מציבה גבולות, במסגרתם תבוא לידי ביטוי "חדוות היצירה" המאפיינת את הפרויקט. בין היצירות נאתר כאלו אשר נרתמו למצע השטוח ואחרות אשר גלשו ממנו; יצירות אשר שמרו על גבולותיו הריבועיים של בד הציור ואחרות אשר פרצוהו; עבודות שבהן ניכרים שרידי ארבע השכבות ואחרות שבהן לא נחשפים הרבדים. כל יצירה היא כתל ארכיאולוגי שבו טמונות שכבות אמנותיות אשר דרכן התכתבו האמנים לסירוגין זה עם זה, התעלמו איש מרעהו, הותירו זה לזה את "רשות הדיבור" או כיסו לחלוטין זה את שכבת יצירתו הקודמת של זה.

כתב: רון ברטוש

איתמר שמשוני