ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מרתה ריגר / צבע טרי 11 / פרויקט

נקודת המוצא של ריגר היא החומר הקרמי כחומר בריאה. החומר מתגלגל לכדי אוביקטים בצורת גלמים נקביים וזכריים ומייצג שלב זמני של חיים לכודים לפני שבקעו אל העולם. 

מרתה ריגר