ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מיקה אמנות עכשווית / צבע טרי 11 / פרויקט

הסדרה מעיין הנעורים כוללת כמה מציוריו האחרונים של טאהר ג'אעווי, המתאפיינים בניגודים ואנרגיה. ציוריו של ג'אעווי נבנים מתוך שימוש במדיומים שונים זה לצד זה באותה השכבה. הוא מתקשר עם הצופה באמצעות מחוות פשוטות ומורכבות ועושה שימוש ספונטני בצבע. 

גלריה מיקה