ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

עמי חלא ועופר גימפל / צבע טרי 11 / חממת המעצבים

בתערוכה מוצגים שלושה פרויקטים - "אופוזיט", גופי תאורה ממתכת של עמי חלא, "ג'ונגל בטון", אובייקטים מבטון של עופר גימפל, ו-OA, פרויקט משותף של פסלי תאורה מבטון ומתכת. הפרויקטים מציעים פרשנות אישית ומשותפת לתופעת האור והצל ולמושג "חללים נגטיביים".

עמי חלא עופר גימפל