ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

ליאב מזרחי / צבע טרי 11 / תערוכה

הכד בתולדות האמנות מופיע מצד אחד כדימוי ומצד שני כמצע לציור. רישומי הכדים שלי הם קריאה חדשה של ההיסטוריה, הפרטית והאנושית, קריאה המחברת בין תרבויות וזהויות. ההצבה של התערוכה, המדמה קטקומבה מקברית עתיקה, מציעה חיבור נוסף הגלום בכדים, בין חיים ומוות.

ליאב מזרחי