ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

ענן מקומי / צבע טרי 5 / פרויקט

מיצב הציורים של אלעד לרום פורשׂ חזית תרבותית מקומית, הפועלת בו זמנית במספר מישורי תודעה. הדימוי השלם מורכב מקטגוריות פשוטות ומזוהות, אולם מטענו התרבותי עולה על סך חלקיו; מתוך הקשרים מניפולטיביים בין הציורים מתאבך לו ענן רווי העומד להמטיר את מטענו. הדינמיקה שבין הדימויים, המתערבלים לכדי מסה אחת, נעה על הציר הפתייני שבין החומר לרוח. החומר הוא פופולרי, נחטף, פרוץ, והוא מוגש בווריאציות בעלות מהלך נרטיבי בלתי צפוי; זהו המיתוס של התפישה המקומית של החומר במצבו הלא־פתור, הקונטרוברסלי. רגע לפני טרנספורמציה, כשהוא רווי וגדוש במסתורין, הענן מטיל צל עמום. הענן אינו חושף במסלולו נטייה ברורה לנתיב העונג או לאפוקליפסה.

בסיוע

אלעד לרום