ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

Uncanny / צבע טרי 5 / פרויקט

בהתייחסה אל ה"לא־אירוע" מכנה עמית ברלוביץ את המרחב שאותו היא חוקרת "אדוות התרחשות". בדומה לעבודות אחרות שלה, עבודת הווידאו מחבואים, כמו גם תצלומי הסטילס המוצגים ביריד, טווס ואייל בשלג, ממוססים את האבחנה בין הנרטיבי, המבוים והמדומיין. נדמה כי ברלוביץ מציעה את הנרטיב המתפורר כנקודת מוצא בלבד לקריאת העבודות, וכי יותר מכול מדובר במצב תודעתי. עבודת הווידיאו מחבואים נרקמת בתוך מימד פיוטי, כמעט מופשט, בעל מאפיינים של חלום. למרות שלכאורה דבר אינו קורה בה, חוויית הצפייה בה הולכת ונטענת במתח ובתחושת חרדה ודריכות, בשל תחושת מוכרוּת משובשת

אוצרת: נטע גל־עצמון
ייזום והפקה: רויטל אלקלעי

עמית ברלוביץ