ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

Daily Practice / צבע טרי 5 / פרויקט

Daily Practice של בועז אהרונוביץ הינו "שם משפחה" לסדרה של פרויקטים צילומיים מבוססי זמן וחוקי פעולה. המשותף לכל הפרויקטים, כל אחד בנפרד ויחד כמכלול, הוא ההתחייבות לפעולה או לתהליך מתמשך המבוסס על פרקטיקות יומיומיות, מושא מחקר קבוע ומערך של חוקי פעולה. כל פעולה צילומית שנעשתה במסגרת הפרויקט עומדת בפני עצמה ויחד עם זאת משתייכת לסדרה ומוסיפה שכבה נוספת לפעולות שקדמו לה.

בועז אהרונוביץ' מיוצג על ידי קרן בר־גיל

בועז אהרונוביץ