ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

ישראל מעבר למגבלות – FRIENDING / צבע טרי 10 / פרויקט

מיצג ייחודי זה נוצר ביוזמת ישראל מעבר למגבלות – FRIENDING שהינה שותפות אסטרטגית של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן והקרן המשפחתית על שם תד אריסון.
במסגרת תכנית FRIENDING לשינוי עמדות נפגשו צעירים עם מוגבלות שהינם מנהיגים ופורצי דרך יחד עם סטודנטים בשנה ג' וד' במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, לתהליך יצירתי שמטרתו לנפץ את הסטיגמות הקשורות באנשים עם מוגבלות.

היצירות במיצג ממחישות את חוויית המפגש האישי באמצעות המדיום החדשני של כרזות בתנועה – פורמט פופולרי המשלב, בציר זמן מעגלי, טקסטים ודימויים מתפתחים עם טיפוגרפיה ואנימציה.
פלטפורמה זו, של סדרת כרזות המוצגות במרחב הציבורי, היא ערוץ משמעותי להגשמת השליחות של ישראל מעבר למגבלות – FRIENDING  לשינוי עמדות שמהותו: אנשים, עם מוגבלות או בלי מוגבלות, הם בראש ובראשונה אנשים.

israelunlimited.jdc.org.il

שותפים: