ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מחלקה ראשונה / צבע טרי 10 / פרויקט

במשך שנים מצלמת מיכל הרדוף רז מטוסים. הפעם, בסדרה "מחלקה ראשונה", היא מבקשת מנשות מפתח בעולם האמנות הישראלי לעטות מדי דיילות ולהעניק לה מידע חיוני להישרדותה בעולם האמנות. תוך כדי הגדרת מקומן של אותן נשים בקדמת הבמה, מנסה הרדוף להגדיר את מקומה שלה, וממשיכה לחקור את נושאי הצילום, הנוכחות והמקום המעסיקים אותה בעבודותיה.

אוצר - ד"ר גיא מורג צפלביץ', ליווי אמנותי - קרן שפילשר.

מיכל הרדוף רז