ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

רע בית מלאכה לצילום / צבע טרי 9 / פרויקט

העבודות המוצגות הן יצירות צילומיות חד-פעמיות שאינן ניתנות לשעתוק; הן מקיימות דיון על תכונותיו הבסיסיות של מדיום הצילום, ועל מקומו בתוך מרחב עכשווי המתנודד בין יסודות ממשיים לבין דיגיטציה והיעדרות חומריות.

 

רע בית מלאכה לצילום