ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מירה פודמניצ’קה / צבע טרי 9 / פרויקט

המיצב משתעשע באסוציאציות על חומריותו של בד כחול; הברק, הרכות, האיכות, הצורה והמידות שלו, שיש בהם כדי להזכיר את המים ואת הים. הצופים העוברים על פני המיצב, באים אתו במגע ומפיחים בו רוח חיים.

מירה פודמניצ’קה