ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אנה קוניק / צבע טרי 9 / פרויקט

עבודת הוידיאו המונמנטלית של אנה קוניק, מורכבת משלושים וחמישה סרטים המגיבים לטרגדיות הנעלמות מן העין של מהגרים המוברחים לאירופה. מזה מספר שנים היא שואפת לחבר שתי מציאויות: עולמם של אנשים מגטאות אתניים ועולמם של אלה החיים חיים נורמליים במולדתם.

 גוף היצירה של קוניק מתמקד באדם - ביסוד מרבית עבודותיה מצוי תהליך היוצר 'זיקה' אל הזולת. האמנית משקיפה מזווית סובייקטיביות על חוויות והתנסויות ומדגישה מתוך נקודת המוצא הזו את ההיבט החברתי שלהן. לא זו בלבד שהקהל נחשף לסיפורים אישיים באמצעות מפגשים עם אנשים ועם מציאות חייהם, הצופים גם מעומתים עם סוגיות בנות-זמננו בהקשר רחב יותר.

עם זאת, עבודתה של אנה קוניק אינה נענית לתיוג פשטני שלה בתוך הפרדיגמה של אמנות ביקורתית שכן היא מציעה עמדה הניצבת מעל ומעבר לתיאור ביקורתי גרידא של המציאות או לסתם הערות על המצב העכשווי. קוניק משתמשת בשפה הקולנועית כדי להעביר לצופים את החוויות ואת המצבים הנפשיים של גיבוריה. היא בוחנת פתרונות צורניים לתרגום מנגנונים מורכבים כגון: עבודת זכרון פעילה, חשבון נפש, רגשות, אינטואיציות חמקמקות או רשמים. בהמשך היא משלבת את הפתרונות בתחביר של מיצב וידאו ובמבנה של חלל תערוכה. החלל שבו מוצגים מיצבי הוידאו של קוניק ממלא תפקיד משמעותי במסגרת העיסוק שלה במחקר צורני שבו היא מתייחסת לצורה ולתוכן כשווי ערך המשלימים זה את זה. המדיום העיקרי של קוניק, לפי ההצהרות האמנותיות שלה הוא ככלל וידאו ארט ובפרט, מבנה הזמן והחלל של מיצבי וידאו.

 

בתמיכת:

אנה קוניק