ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

קורוזיה // סיגל קוצ'קוביץ / צבע טרי 9 / פרויקט

תהליכי בלאי וקורוזיה, המתרחשים באופן טבעי ומשנים את פני הקרקע, מזורזים כתוצאה מתהליכי שחיקה מעשה ידי האדם, בעיקר חקלאות ותעשייה. במיצב זה, באמצעות תוצרי הלוואי של החקלאות התעשייתית, מנסה סיגל קוצ'קוביץ, בוגרת מכללת ספיר, ליצור נוף אחר. 

מכללת ספיר