ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

פנטומים / צבע טרי 9 / פרויקט

תערוכה קבוצתית העוסקת במושגים של היסטוריה, זהות וגוף, כתעתועים, כדימויים וכסיפורים נזילים ומשתנים. התערוכה מורכבת מעבודות עכשוויות של אמנים שהוזמנו ליצור בטכניקות ההדפס השונות ומשתמשים במאפייני השכפול, ההשהיה, ההטבעה והפירוק שבהדפס, על מנת לבחון את הממשות והחמקמקות של התרחשויות, תחושות ומראות שבין העבר להווה. 

סדנת ההדפס ירושלים