ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

עבודות נבחרות / צבע טרי 9 / פרויקט

מפגש בין ארבע אמניות ושלוש מדיות שונות – ציור, צילום ופיסול – המתחברות לשפה אחת ומייצרות דיאלוג בינן לבין המתבונן.

אורלי בלום