ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

סלון האספן - תערוכת מכירה / צבע טרי 8 / פרויקט

סלונו של אספן האמנות מאפשר הצצה לאופן שבו יצירות אמנות וריהוט יוצרים דיאלוג, בינם ובין החיים במרחב הביתי. בין היתר, תוצגנה עבודות של ניר הוד, יוחנן סימון, מיכאל גרוס, מנחם מזרחי, קרל הנדל, גליה אורי, אריאל אסאו, אלין לב-הר, גלעד אופיר ומיכל הלפמן, אשר נבחרו מתוך אוספו העשיר של יגאל אהובי, התמורה ממכירות העבודות תועבר במלואה לקרן לחקר האמנות הישראלית (TIAF: Tel Aviv Israeli Art Foundation).

 

סלון האספן // אוסף יגאל אהובי