ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אמני הגלריה // בית התרבות והאמנות נצרת / צבע טרי 8 / פרויקט

אמנים ערבים ויהודים, העובדים יחד בתוך גלריה ערבית-פלסטינית במדינת ישראל – ייחוד כזה אין אנחנו רואים כמעט בשום גלריה לאמנות בארץ. כיוון זה עיצב את האופי המיוחד של הגלריה לאמנות מודרנית בנצרת, והוא מוצא את ביטויו גם בנושא התערוכה הנוכחית של הגלריה: אמני הגלריה – אמנים אשר איתם הגלריה עובדת ואשר איתם היא מנהלת אתם דיון תרבותי הקשור למקום וליצירה.

הגלריה לאמנות מודרנית בבית התרבות והאמנות, נצרת