ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

דניאל אנקווה: נוף / צבע טרי 8 / פרויקט

בפרויקט הנוכחי של דניאל אנקווה, הגבולות בין הנוף, הדמות והטבע הדומם מיטשטשים ומשאירים חותם ברור זה על זה. ביריד נבחרו עבודות משלושת הצירים שיציגו את ההשפעות וידגישו את הזיקה בניהם.

"בעיני, "נוף" של אנקווה הוא גם דיוקן, כי לאדמה המצוירת, יש גם את הדר הפנים"... גרגואר פולה

ליטבק קונטמפוררי