ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

בראשית // אדית רוזנפלד / צבע טרי 8 / פרויקט

"בראשית", פרויקט הקרמיקה של אדית רוזנפלד, מתמקד באלמנטים המופשטים והטהורים של הבריאה – כאוס, מים, שמיים ואור, לפני בריאת האדם. הבחירה בשימוש בטכניקת הראקו, בה הקרמיקה סדוקה, משליכה על עיסוק בשבר האקולוגי, חברתי ופוליטי כיום.

אדית רוזנפלד