ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

ציורים חדשים// עמי פייצ'ביץ ומיכל גבע / צבע טרי 8 / פרויקט

נופים פנימיים וחיצוניים הנחווים כמרחפים בין התחום לפרוץ, בין המובנה לספונטני, מציגים אספקטים שונים של נוכחות אנושית בטבע כביטויים של מצבי תודעה. 

מיכל גבעעמי פייצ'ביץ