ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

לבורנטית תפוגן / צבע טרי 7 / פרויקט

פסי ייצור הם חלק מהנוף סביב בית הספר לאמנות וחברה במכללת ספיר. בפרויקט מוצג אוסף עבודות של סטודנטיות שנעשו מתוך מחשבה על ייצור, תעשייה וייצוג של עבודה כסחורה.

 

מכללת ספיר