ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

יוני גולד // מיכל חלבין / צבע טרי 7 / פרויקט

 יוני גולד

ציוריו של יוני גולד מתקיימים בין הפיגורטיבי למופשט. בעשייתו האמנותית משלב גולד בין מודעותו לשיח האמנותי העכשווי לבין סקרנותו ועניינו בהיסטוריה של הציור המקומי – הריאליזם החברתי מחד והמופשט הלירי מאידך.

מיכל חלבין

עבודותיה של מיכל חלבין רוויות באיכויות מיתולוגיות ובתחושת מסתורין חזקה. בתצלומיה מתערבבים הרגיל עם המוזר, המוכר עם הזר, היומיומי עם הנשגב, דמיון עם מציאות, לכדי נרטיב רב-משמעי ותחושת דיסוננס.