ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

תערוכה קבוצתית// התחנה / צבע טרי 7 / פרויקט

גלריית התחנה מציגה את מיטב אמני הגלריה, העוסקים כולם בציור פיגורטיבי עכשווי. בעבודותיהם ניתן לראות את הדומה, השונה והייחודי בקרב בוגרי בית הספר "התחנה" בהנחיית ארם גרשוני, דוד ניפו וישראל הרשברג

ליזה גרשוני/ גלריה 'התחנה'