ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

שרון פוליאקין - פינוי / צבע טרי 7 / פרויקט

"בקיץ האחרון התערבבו בחיי ובתודעתי דיווחי המלחמה עם פירוק הסטודיו שלי לצורך מעבר. נושאים שבהם עסקתי בעבר קיבלו תוקף מחודש, כשמול עיני נחו זה לצד זה אתרי בנייה, תצלומי הריסות וערימות החומרים המיועדים לפינוי מהסטודיו שלי." 

גורדון