ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

Inside Out / צבע טרי 7 / פרויקט

שני אמנים העוסקים בניגוד בין שתי פרספקטיבות: מחד גיסא, ראיית הפרט כחלק מהקולקטיב, התרבות והנרטיב הלאומי (לב). מאידך גיסא, נקודת מבט רפלקסיבית הבוחנת את ה"אני" כעולם ומלואו ואת החופש הפנימי כמשועבד להתניות פסיכולוגיות (זלאיט).

גלריה P8