26.4.18 > 30.4.18

מיקה בר

נערה חומרית

ההשראה לפרויקט מגיעה מטעויות, מדימויים מודפסים ״פגומים״, מהדגשת האישי, האנושי והלא-מושלם. הדימויים המודפסים עברו כמה מניפולציות במדיומים שונים עד שהגיעו בחזרה למקור: דימוי/חומר מודפס על בד.