26.4.18 > 30.4.18

המשולש לאמנות | תערוכה קבוצתית

עבודותיהם של אמני המשולש לאמנות בוחנות את גבולותיו של הציור העכשווי. המשולש לאמנות נוסד בשנת 2014, ומתפקד כיום כסוכנות יצירתית לאמנות ולאמנים.