26.4.18 > 30.4.18

חזי כהן | תערוכה קבוצתית

ביריד צבע טרי 10 מציגה גלריה חזי כהן מבחר עבודות של ארבעה מאמני הגלריה: אורי קצנשטיין, סיגלית לנדאו, קלון, ועבודות מעיזבון מאיר פיצ'חדזה.