26.4.18 > 30.4.18

סטודיו מבוע

בין כוכבים

הסטודיו יוצר גופי תאורה קרמיים בעבודת אובניים. אנו שואבים השראה מהאפשרויות הגלומות בטכניקת הייצור, מעולם הטבע ומצורות עגולות וסימטריות. הגופים נעשים בעבודת יד ולפי הזמנה אישי.