עידו בן עזרא | צבע טרי
28.3.17 > 01.4.17

עידו בן עזרא

קו

הפרויקט נולד מתוך סקיצות מהירות בעפרון בהן קווי המוצר מתחברים ביניהם באמצעות קווים מוחלשים ומהירים המשמרים את הזרימה של תנועת היד; המעבר לתלת-מימד מעניק נפח ועומק לקו האוקלידי.