26.4.18 > 30.4.18

פלג דישון

ההבטחה, המפנה והיוקרה

ההבטחה, המפנה והיוקרה הם שלושת השלבים המגדירים קסם מוצלח. העבודה מחברת שני עולמות שונים דרך המופע המוצג בהם. הראשון הוא האקט המפורסם של חיתוך עוזרת הקוסם והשני הוא ניתוחים פתולוגיים פומביים.