אלון דודו | צבע טרי
26.4.18 > 30.4.18

אלון דודו

מניפולציות בחומר

חומר בצורתו הבסיסית עובר מניפולציות שונות – יצירת טקסטורה חדשה, השחתה, פירוק והרכבה באופן אחר – וכך מקבל משמעות חדשה, סדר חדש ומראה חדש.