אלון דודו | צבע טרי

אלון דודו

מניפולציות בחומר

חומר בצורתו הבסיסית עובר מניפולציות שונות – יצירת טקסטורה חדשה, השחתה, פירוק והרכבה באופן אחר – וכך מקבל משמעות חדשה, סדר חדש ומראה חדש.